De Ghesellen van Sint Maerten

De toneelvereniging uit Cuijk

Welkom op de website van toneelvereniging De Ghesellen van Sint Maerten. Op onze website is informatie over de vereniging te lezen, de toneelstukken die we gaan uitvoeren maar ook hebben uitgevoerd. Heb je een vraag of wil je lid worden? Neem dan contact op met het bestuur via info@deghesellen.nl. Ook tips en ideeën zijn altijd welkom.

Waar zijn we mee bezig

Het toneelstuk ‘Ceuclum Eternum’, geschreven ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de vereniging is voorlopig in de kast gelegd.

Wij zijn seizoen 2021-2022 rustig begonnen met het instuderen van enkele scènes voor het toneelstuk ‘Heren & Heiligen’, ter viering van 650 jaar klooster Sint Agatha. Opvoeringen vinden plaats op 16 en 17 oktober 2021 in de kloosterkerk Sint Agatha. Na dit optreden gaan we repeteren voor een eenakter-avond. Onder leiding van drie regisseurs uit de vereniging worden drie korte toneelstukken ingestudeerd. Uitvoeringsdata worden later bekend gemaakt.

Rabo ClubSupport

Toneelvereniging De Ghesellen van Sint Maerten doet in 2021 weer mee met Rabo ClubSupport. Haar bestedingsdoel is dit jaar: het werven en opleiden van nieuwe, jongere leden. De Ghesellen wil graag nog jaren kwalitatief goede toneelvoorstellingen aanbieden die een breed publiek aanspreken. Echter, de gemiddelde leeftijd van de leden loopt op en wil zij haar bestaansrecht blijven behouden, dan zal actieve werving en opleiding van nieuwe, jongere leden nodig zijn. Hierbij dient ook ingespeeld te worden op de wensen en
behoeften van de leden, waardoor meer binding met de vereniging ontstaat.

Ben jij Rabobank lid en draag je het amateurtoneel, met name ons, een warm hart toe? Stem dan op de Ghesellen van Sint Maerten!

Met een diepe buiging: dank je wel!